Lake County, Illinois, CVB - Official Travel Site - Free Saganaki

Print Coupon

Free Saganaki


Chrissoulas Restaurant | 602 N. Milwaukee Avenue Libertyville, IL 60048

Free Saganaki

Mention "Mainstreet" in your reservation at www.chrissoulas.com/reservations/ and receive a Free Saganaki on your next visit!

Expires: 7/31/2020


 
Stories
Print Page